... Skip to main content

Hoe pak je uitstelgedrag aan?

Uitstelgedrag is iets waaraan bijna iedereen zich wel eens schuldig maakt en de fascinatie met het fenomeen is dan ook al zo oud als de weg naar Rome. Er is echter verrassend genoeg weinig onderzoek gedaan naar uitstelgedrag op de werkvloer, waardoor er geen goede schattingen te vinden zijn van het percentage werknemers die zich hier wel eens schuldig aan maakt.

Wat is uitstelgedrag?

Onder uitstelgedrag verstaan we het onnodig vertragen van activiteiten die men van plan was om te doen . Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee verschillende typen van uitstelgedrag: actief en passief. Onder passief uitstelgedrag verstaan we het gevoel van verlamming en besluiteloosheid, waardoor het niet lukt om een activiteit af te ronden. Onder actief uitstelgedrag verstaan we gedrag waarbij mensen werk bewust voor zich uitschuiven, zodat ze onder stress komen te werken, wat ervoor zorgt dat ze naar eigen mening beter presteren.

Oorzaken van uitstelgedrag

Uitstelgedrag kan verschillende oorzaken hebben en kan natuurlijk ook een combinatie van verschillende factoren zijn. Veel voorkomende oorzaken van uitstelgedrag zijn:

 • Een gebrek aan overzicht van de taken
 • Een gebrek aan motivatie of interesse in een taak
 • Een gebrek aan zelfdiscipline
 • Het hebben van afleidingen en onderbrekingen
 • Bewust uitstellen, omdat je beter onder druk presteert
 • Vermoeidheid

Hoe pak je uitstelgedrag aan?

Wat werkt verschilt per persoon en aan de oorzaken die eraan ten grondslag liggen. Hier een paar handige tips om uitstelgedrag aan te pakken:

 • Creëer overzicht voor jezelf: stel aan het eind van een werkdag een to-do lijst voor de volgende dag op. Zodra een taak gedaan is, vink je deze (letterlijk) af. Zorg dat er op deze lijst niet alleen grote taken staan, maar ook kleintjes, zoals reageren op een belangrijk mailtje. Zo creëer je momentum bij het afvinken van taken, wat leidt tot een productief gevoel. Wij, bij Interim Finance Group, bespreken dagelijks met elkaar wat er gedaan moet worden, zo kunnen we ook elkaar attenderen als het nodig is.
 • Zorg voor zo min mogelijk afleiding om je heen en dan met name waar je zelf controle over hebt. Zorg dat je telefoon op stil staat of zet je meldingen uit. Als je werkt in een drukke ruimte kan het gebruik van oortjes of een koptelefoon met noise cancelling een groot verschil maken.
 • Iedereen is druk, waardoor het onoverkomelijk is om zo nu en dan vermoeid te zijn op het werk. Een tip om vermoeidheid te reduceren is om iedere dag op dezelfde tijd naar bed te gaan en op te staan, hierdoor geef je je lichaam de kans om te wennen aan een routine die aansluit op jouw werkdag.

Levi Gans

Levi heeft zijn bachelor in psychologie en een master in arbeids- en organisatiepsychologie. Tijdens zijn studie heeft hij onder andere kennis opgedaan over het gedrag op de werkvloer en best practices.

 

Bronnen
 • Klingsieck, K. B. (2013)
 • Chun Chu, A. H., & Choi, J. N. (2005)
Solliciteer Direct! Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.