... Skip to main content

Beoordelingscyclus Interim Finance Group

Q&A

Beoordelingscyclus


Onze beoordelingscyclus maakt integraal deel uit van ons personeelsbeleid. Jouw groei en ontwikkeling als Finance Consultant is voor ons van groot belang en is direct gelinkt aan onze bedrijfsdoelstellingen. De beoordelingscyclus is bedoeld om onze wederzijdse verwachtingen uit te spreken en dat samen door te vertalen naar jouw persoonlijke doelen, waarmee je concreet aan de slag gaat. In deze Q&A geven we antwoorden op de meest gestelde vragen over onze beoordelingscyclus.

Q: Hoeveel gesprekken heb ik per jaar?


A: De beoordelingscyclus bestaat uit drie gesprekken, verdeeld over een kalenderjaar.

  1. Het nieuwe jaar trap jij af met het doelstellingengesprek. Jouw Talent Manager vertelt je alles over onze organisatiedoelstellingen en helpt je om de vertaling te maken naar de persoonlijke doelstellingen, waar je direct mee aan de slag gaat. Alle afspreken worden vastgelegd
  2. Halverwege het jaar vindt het voortgangsgesprek plaats. Het doel van het voortgangsgesprek is om te reflecteren op de ondernomen stappen en de eerder gestelde doelstellingen. Jouw Talent Manager mailt je een formulier om eventuele wijzigingen i.o. door te voeren
  3. Aan het einde van het jaar vindt het beoordelingsgesprek plaats. Het moment om te reflecteren en te beoordelen of de gestelde doelen behaald zijn. We bespreken je ervaringen en resultaten en overleggen zaken zoals promotie en salarisverhoging. Alle afspraken worden vastgelegd

Q: Hoe word ik beoordeeld?


A. Als Finance Consultant word je beoordeeld over je prestaties van de voorafgaande 12 maanden. De beoordeling bestaat voor 80% uit organisatiedoelstellingen en 20% uit persoonlijke doelstellingen. Tijdens het eerste doelstellingengesprek worden alle onderdelen uitvoerig door je Talent Manager toegelicht.

Q: Wat zijn de salarisschalen voor een Finance Consultant?


A. Dit zijn onze huidige salarisschalen

Young Professional
€ 2.800 t/m € 3.750 o.b.v 40 uur

Professional
€ 3.750- t/m € 5.000 o.b.v. 40 uur

Expert
€ 5.000 t/m € 5.500- o.b.v. 40 uur

Q: Wanneer kom ik in aanmerking voor een salarisverhoging?


A: Ben je net in dienst, dan kom je na 12 maanden in aanmerking voor je eerste salarisverhoging. Je doorloopt eerst de volledige beoordelingscyclus.

A: Indien je al langer dan een jaar in dienst bent, kennen wij binnen Interim Finance Group twee beoordelingsmomenten, waarbij het uitgangspunt jouw datum in dienst is. Ben je voor 1 juni in dienst getreden dan loop je mee in de beoordelingsronde van januari. Ben je na 1 juni in dienst getreden dan loop je mee in de beoordelingsronde van augustus.

Een salarisverhoging is discretionair en wordt enkel toegekend bij een positieve eindbeoordeling, waarbij minimaal 60% van de persoonlijke én bedrijfsdoelstellingen behaald zijn.

Q: Wanneer kom ik in aanmerking voor een promotie?


Young Professional promotie criteria
1. junior accounting & controlling opdrachten grotendeels zelfstandig kunnen uitvoeren
2. minstens één succesvolle opdracht uitgevoerd
3. je hebt 1,5-2 jaar relevante werkervaring opgedaan na afronding van (bachelor/master) studie
4. minimaal 1 jaar een eindejaar beoordeling score van 80%

Professional promotie criteria
1. medior accounting & controlling opdrachten volledig zelfstandig kunnen uitvoeren
2. minstens twee succesvolle opdrachten uitgevoerd
3. je hebt 5 jaar relevante werkervaring opgedaan na afronding van (bachelor/master) studie
4. minimaal 2 jaar een eindejaar beoordeling score van 85%

Q: Ik ben binnen de organisatie doorgegroeid naar expert, wat nu?


A: Ben je een tijdje in dienst? Grote kans dat je een promotie maakt van professional naar expert en dat brengt voordelen met zich mee. Als onderdeel van het Interim Finance Group high potential programma krijg je de gelegenheid om je nóg verder te specialiseren in je vak. Denk aan het volgen van een executive master opleiding of het bijwonen van externe evenementen onder werktijd, die gerelateerd zijn aan jouw ontwikkeling. Als senior professional weet je je opdrachten zelfstandig tot een succes te brengen. Jouw Talent Manager kent je inmiddels goed en maakt een maatwerkplan toegespitst op jouw specialisatie. 

Kennismaken?

Benieuwd of we iets voor elkaar kunnen betekenen? Stuur ons een bericht, per mail of Whatsapp.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.