... Skip to main content

Handig om op te slaan

Interim Finance Group Bookmarks

Veel van onze processen hebben we gedigitaliseerd en/of geautomatiseerd, zodat je altijd en gemakkelijk toegang hebt tot belangrijke documenten, formulieren en contactgegevens.We hebben ze allemaal voor je op een rijtje voor je gezet, bookmarken maar! ✅

Urenportaal & verlof

Carerix urenportaal
Het is belangrijk dat je je uren nauwkeurig bijhoudt. Dit doe je via ons Urenregistratieportaal van Carerix.
Log hier in. Vragen? Stuur Angelo een mailtje.

Ziekteverzuim
Bij ziekte laat je dit ons telefonisch vóór 8.30 uur weten, via 0619648754 (niet appen!) of 0619830804. Daarna en in overleg stel je jouw opdrachtgever op de hoogte.

Verlof
Verlof vraag je altijd eerst via ons aan, stuur Angelo een mailtje.
In overleg en na goedkeuring leg je het voor aan de opdrachtgever.

Declaraties & salaris

Declaraties
Heb je iets voorgeschoten?
Geef jouw declaraties door via deze link.

Salarisadministratie
Jouw loonstrook ontvang je maandelijks per mail. Je wachtwoord is jouw geboortedag en -maand (bijv. 29 januari = 2901) Vragen?salaris@interimfinancegroup.nl.

Mutaties & Aanvragen
Wil je een wijziging in je persoonsgegevens doorgeven of heb je een aanvraag?
Mutaties & aanvragen geef je door via deze link.

Good to know...

Vertrouwenspersoon
Ongewenst gedrag, discriminatie of onveilige situaties meld je bij onze vertrouwenspersoon Joette.

Anti-discriminatiebeleid
Wij stimuleren diversiteit en gelijke kansen – ongeacht achtergrond, geslacht, leeftijd, religie, seksuele geaardheid of beperking.
Lees hier ons anti-discriminatiebeleid

LinkedIn handleiding
Je Linkedin profiel wordt vaak als eerst bekeken door nieuwe opdrachtgevers en collega’s. Het is essentieel dat deze up to date is en dat we als organisatie uniformiteit uitstralen. In een korte handleiding leiden we je er doorheen.
Bekijk de handleiding hier.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.