... Skip to main content

Beoordelingscyclus 2024

Doelstellingengesprek

Dit is de eerste stap van jouw beoordelingscyclus. In dit formulier leg je je doelen vast, wat de basis is van jouw Doelstellingengesprek. Dit gesprek is tussen jou en jouw Talent Manager. Jullie bepalen de agenda en brengen onderwerpen in, denk aan: opleidingen, persoonlijke ontwikkeling, ambities en wensen. De Talent Manager vertelt je alles over onze organisatiedoelstellingen en hoe jij daarin een bijdrage kan leveren, gekoppeld aan jouw persoonlijke doelen. Aan het einde van dit gesprek zijn er duidelijke afspraken over waar je mee aan de slag gaat.

Onze organisatiedoelstellingen (80%)

Onze organisatiedoelstellingen zijn bedoeld om zowel opdrachtgevers, als collega’s zo goed mogelijk te bedienen. Tevreden klanten zorgen voor nieuwe leuke opdrachten en leuke nieuwe opdrachten zorgen voor blije consultants. Om onze organisatie gezond en toekomstvast te houden, draagt iedereen een steentje bij. De mate waarin je positief bijdraagt staat gelijk aan de mate waarin je wordt beloond.

1. Norm uren 40%

In jouw arbeidscontract staat het aantal uur per week waar je voor getekend hebt. Op wekelijkse basis declareer je deze uren zorgvuldig, want wij zijn samen verantwoordelijk voor de financiële doelstellingen van het bedrijf. In onze Norm uren kijken we na een jaar terug op het aantal ingevoerde uren, waarbij we verlof, verzuim en feestdagen al hebben verrekend.

Dit zijn de Norm uren voor onze verschillende contracten:

 • 1.571 uur per jaar op basis van een 40 uur p/w contract
 • 1.397 uur per jaar op basis van een 36 uur p/w contract
 • 1.257 uur per jaar op basis van een 32 uur p/w contract
2. Klanttevredenheid 30%

Klanttevredenheid staat bij ons op nummer één, een gedeelde eerste plek met medewerkerstevredenheid. Als Finance Consultant ben je hét visitekaartje van onze organisatie. Jij belichaamt waar wij voor staan en bent degene die het verschil maakt. Onze opdrachtgevers krijgen na een aantal weken een beoordelingsformulier waarin ze meerkeuzevragen beantwoorden onderverdeeld in drie hoofdthema’s:

 1. Werkprestaties
 2. Sociale vaardigheden
 3. Competenties

De meerkeuze antwoorden en het percentage voor de beoordeling:

 • Voldoende: 20%
 • Voldoende/goed: 22,5%
 • Goed: 25%
 • Goed/uitstekend: 27,5%
 • Uitstekend 30%
3.  Persoonlijke ontwikkelingen & betrokkenheid bij de organisatie 10%

Jouw (persoonlijke) ontwikkeling staat bij ons centraal. Door actief deel te nemen aan de door ons gefaciliteerde trainingen en cursussen, laat je zien dat jij dit ook belangrijk vindt.

Daarnaast zit je voor een groot deel van de tijd bij onze opdrachtgevers of ben je thuis aan het werk. Toch vinden we het belangrijk dat je betrokken blijft en dat we je met regelmaat zien, zowel on- als offline. Onze community van mede Finance Consultants leeft via telefoon, whatsapp, mail, social media en vooral persoonlijk – zoals borrels en events. Laat je zien en pak deze 10% moeiteloos mee!

Jouw persoonlijke doelstellingen (20%)

Jouw persoonlijke doelstellingen staan in het teken van jouw ambities en dragen bij aan onze organisatiedoelstellingen. Het zijn inspanningen die bijdragen aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Tip: zorg dat je ze SMART formuleert (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden). Heb je moeite om jouw doelstellingen te formuleren? Stuur Talent Manager Joette een mailtje, zij helpt je graag op weg.


Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.