... Skip to main content

Finance Consultant

Merredith Jozefzoon

Meest recente opleiding

 • HBO, Finance & Control
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Behaald in 2021

Meest recente opleiding

 • HBO, Finance & Control
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Behaald in 2021

Opleidingen


 • HBO, Finance & Control
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Behaald in 2021

Werkervaring


Organisatie: Ocorian Netherlands B.V., Amsterdam

 • Periode: juli 2021 – oktober 2022
 • Functie: Accounting Officer

Werkzaamheden:

 • Maand- en kwartaalrapportages DNB, CBS;
 • Opstellen en deponeren van jaarrekeningen;
 • Verzorgen van de boekhouding van cliënten, per jaar, kwartaal of maandelijks;
 • Grootboekadministratie en doorvoeren van correctieboekingen;
 • Invoeren van betalingen in de bank systemen van cliënten;
 • Opstellen en indienen van BTW aangiften;
 • Up to date houden van cliëntendossiers.

Organisatie: Studio Piet Boon, Oostzaan

 • Periode: juni 2020 – mei 2021
 • Functie: Medewerker Accounting (parttime naast deeltijdstudie)

Werkzaamheden:

 • Controleren, coderen en verwerken van inkomende facturen;
 • Inboeken van bank- en kasboek;
 • Voorbereiding van betalingen;
 • Verzorgen van aangiften omzetbelasting;
 • Ondersteunen bij periode afsluitingen;
 • Opstellen van rapportages.

Organisatie: Supremia Sales Promotion B.V., Amsterdam

 • Periode: september 2019 – mei 2020
 • Functie: Finance Medewerker (parttime naast deeltijdstudie)

Werkzaamheden:

 • Controleren en verwerken van uitgaande en inkomende facturen;
 • Voorbereiden van betalingen;
 • Bewaken van debiteuren en crediteuren;
 • Inboeken van bank- en kasboek;
 • Ondersteunen bij periode afsluitingen.

Organisatie: WatsonParker B.V., Zaandam

 • Periode: juli 2016 – augustus 2019
 • Functie: Junior Assistent Accountant (parttime naast deeltijdstudie)

Werkzaamheden:

 • Controleren, coderen en verwerken van facturen;
 • Inboeken van bank- en kasboek;
 • Verzorgen van aangiften omzetbelasting, loonbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting;
 • Opstellen van jaarrekeningen;
 • Up to date houden van cliëntendossiers.

Vaardigheden


Systeemkennis:

 • Excel
 • Unit4
 • Exact Globe
 • Accountview
 • Topman
 • NavOne
 • Elvy

Talen:

 • Nederlands: moedertaal
 • Engels: vloeiend

Ons team

Onze Finance Consultants zijn gekwalificeerde finance professionals, die zorgvuldig geselecteerd zijn. Wil je meer weten over ons team, expertise en/of beschikbaarheid? Neem contact met ons, we helpen je graag verder.

Contact Aanvraag Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.