Finance Consultant

Alessandro Contrucci

Persoonlijke gegevens

 • Naam: Alessandro Contrucci
 • Geboortedatum: 15 augustus 1995
 • Woonplaats: Almere

Meest recente opleiding

 • Master, Accountancy & Control
 • Vrije Universiteit van Amsterdam
 • Huidige studie

* Beschikbaar per 21 november 2022, voor 32 uur p/w

Opleidingen


 • Master, Accountancy & Control
 • Vrije Universiteit van Amsterdam
 • Huidige studie
 • Bachelor of Science, Finance & Control
 • Hogeschool Windesheim
 • Behaald in 2021

Werkervaring


Organisatie: AFS Group (project via Interim Finance Group)

 • Periode: september 2022 – heden
 • Functie: Interim Financial Controller

Werkzaamheden:

 • Ondersteunen bij de tijdige en accurate financiële rapportage van de AFS entiteiten;
 • Coördineren van boekhoudkundige activiteiten;
 • Verantwoordelijk voor het begeleiden en delegeren van de interim-controle. Tevens ook het aanspreekpunt voor de accountants;
 • Rapporteren aan toezichthouders (AFM, DNB, FCA, Bafin en NFA);
 • BTW aangifte en aangifte vennootschapsbelasting;
 • Cross-functioneel samenwerken met teamleden van andere afdelingen (Compliance/Risk/Front Office, IT);
 • Opstellen van rapportages voor het Centraal Bureau van Statistiek (CBS).

Organisatie: BDO

 • Periode: september 2021 – september 2022
 • Functie: Assistent Accountant

Werkzaamheden:

 • Uitvoeren van interim-controles en jaarrekeningcontroles bij IFRS en Dutch Gaap klanten in verschillen sectoren: van MKB tot internationale ondernemingen en van gerenommeerde familiebedrijven tot non-profitorganisaties;
 • Controleren van de interne beheersmaatregelen: beoordelen in hoeverre de onderkende risico’s door de interne procedures en controles worden afgedekt;
  Uitvoeren van lijncontroles;
 • Zelfstandig controleren van jaarrekeningposten (materiële vaste activa, voorraden, debiteuren, liquide middelen, crediteuren, overige vorderingen, overige schulden, groepsmaatschappijen, langlopende schulden, lonen- en salarissen, overige bedrijfskosten, financiële baten en lasten, gebeurtenissen na balansdatum en niet uit balans blijkende verplichtingen);
 • Ondersteunen van de controles van complexe jaarrekeningposten (deelnemingen, onderhanden projecten, immateriële vaste activa en voorzieningen);
  Analyseren van de auditfile en verbanden leggen tussen verschillende grootboekrekeningen.

Organisatie: De Volksbank

 • Periode: maart 2021 – augustus 2021
 • Functie: Afstudeerstage Operational Risk & Management Control

Werkzaamheden:

Het onderzoek had als doel (potentiële) verbeteringen inzake de inrichting van de tweede lijn riskfunctie Operational Risk & Management Control (OR&MC) in kaart te brengen, zodat zij beter inzicht zouden krijgen in de risico’s rondom uitbestedingen. Dit is gedaan door middel van het aanleveren van een advies inclusief een concreet implementatievoorstel, over de wijze waarop de tweede lijn riskfunctie OR&MC van de Volksbank zich moet inrichten om beter inzicht te hebben in de risico’s rondom uitbestedingen. Dit onderzoek heeft zich hoofdzakelijk gefocust op uitbesteding van primaire processen als dienstverlening, bankproducten etc.

Organisatie: Deloitte

 • Periode: september 2020 – februari 2021
 • Functie: Intern Audit & Assurance

Werkzaamheden:

Onderzoek naar het gebruik van data-analyse tijdens de accountantscontrole met als doel verbeteringen met betrekking tot data-analyse te achterhalen, zodat die kunnen worden doorgevoerd binnen de accountantscontrole van Deloitte.

Organisatie: IFS Finance 

 • Periode: oktober 2019 – december 2019
 • Functie: Stagestudent Finance

Werkzaamheden:

Meewerkstage op de financiële afdeling. Tevens onderzoek gedaan naar de mogelijkheden betreffende het (verder) automatiseren van de bestaande werkprocessen.

Organisatie: Karmac Informatie & Innovatie

 • Periode: september 2018 – februari 2019
 • Functie: Comaker Risk Management Analyst

Werkzaamheden:

In kaart brengen van afwijkingen in de voor- en nacalculatie tijdens bedrijfsprocessen (uitgevoerd middels Excel). In het kader van risicomanagement de risico’s ten gevolge van deze afwijkingen meetbaar gemaakt middels een risicoanalyse.

 

Systeemkennis:

 • Excel
 • APT
 • Exact
 • Blue10

Verslaggevingsregels:

 • Dutch GAAP (RJ)
 • IFRS

Licenties, certificaten en cursussen:

 • Lean Six Sigma: Yellow Belt
 • Microsoft Office 365
 • Excel training

Talen:

 • Nederlands: moedertaal
 • Engels: vloeiend

Ons team

Onze Finance Consultants zijn gekwalificeerde finance professionals, die zorgvuldig geselecteerd zijn. Wil je meer weten over ons team, expertise en/of beschikbaarheid? Neem contact met ons, we helpen je graag verder.

Contact Aanvraag