Finance Consultant

Alessandro Contrucci

Persoonlijke gegevens

 • Naam: Alessandro Contrucci
 • Geboortedatum: 15-08-1995
 • Woonplaats: Almere

Meest recente opleiding

 • Master Accountancy & Control
 • Vrije Universiteit van Amsterdam
 • Studerend

* Beschikbaar per 1 januari 2023, voor 36 uur p/w

Opleidingen


 • Master Accountancy & Control
 • Vrije Universiteit van Amsterdam
 • Studerend
 • Finance & Control
 • Hogeschool Windescheim
 • Behaald in 2021

Werkervaring


Organisatie: AFS Group

 • Periode: september 2022 – heden
 • Functie: Finance Controller (project via Interim Finance Group)

Werkzaamheden:

 • Ondersteunen bij de tijdige en accurate financiële rapportage van de AFS entiteiten;
 • Coördineren van boekhoudkundige activiteiten;
 • Verantwoordelijk voor het begeleiden en delegeren van de interim-controle. Tevens ook het aanspreekpunt voor de accountants;
 • Rapporteren aan toezichthouders (AFM, DNB, FCA, Bafin en NFA);
 • BTW aangifte en aangifte vennootschapsbelasting;
 • Cross-functioneel samenwerken met teamleden van andere afdelingen (Compli-ance/Risk/Front Office, IT);
 • Opstellen van rapportages voor het Centraal Bureau van Statistiek (CBS).

Organisatie: BDO

 • Periode: september 2021 – September 2022
 • Functie: Assistent Accountant

Werkzaamheden:

 • Uitvoeren van interim-controles en jaarrekeningcontroles bij IFRS en Dutch Gaap klanten in verschillen sectoren: van MKB tot internationale ondernemingen en van gerenommeerde familiebedrijven tot non-profitorganisaties;
 • Controleren van de interne beheersmaatregelen: beoordelen in hoeverre de onderkende risico’s door de interne procedures en controles worden afgedekt;
 • Uitvoeren van lijncontroles;
 • Zelfstandig controleren van jaarrekeningposten (materiële vaste activa, voorraden, debi-teuren, liquide middelen, crediteuren, overige vorderingen, overige schulden, groepsmaat-schappijen, langlopende schulden, lonen- en salarissen, overige bedrijfskosten, financiële baten en lasten, gebeurtenissen na balansdatum en niet uit balans blijkende verplichtin-gen);
 • Ondersteunen van de controles van complexe jaarrekeningposten (deelnemingen, onder-handen projecten, immateriële vaste activa en voorzieningen);
 • Analyseren van de auditfile en verbanden leggen tussen verschillende grootboekrekenin-gen.

Organisatie: De Volksbank

 • Periode: maart 2021 – augustus 2021
 • Functie: Afstudeerstage Operational Risk & Management Control

Werkzaamheden:

 • Het onderzoek had als doel (potentiële) verbeteringen inzake de inrichting van de tweede lijn riskfunctie Operational Risk & Management Control (OR&MC) in kaart te brengen, zodat zij beter inzicht zouden krijgen in de risico’s rondom uitbestedingen. Dit is gedaan door middel van het aanleveren van een advies inclusief een concreet implementatievoorstel, over de wijze waarop de tweede lijn riskfunctie OR&MC van de Volksbank zich moet inrichten om beter inzicht te heb-ben in de risico’s rondom uitbestedingen. Dit onderzoek heeft zich hoofdzakelijk gefocust op uit-besteding van primaire processen als dienstverlening, bankproducten et cetera.

Organisatie: Deloitte

 • Periode: september 2020 – februari 2021
 • Functie: Intern Audit & Assurance (meewerkstage)

Werkzaamheden:

 • Onderzoek naar het gebruik van data-analyse tijdens de accountantscontrole met als doel verbeteringen met betrekking tot data-analyse te achterhalen, zodat die kunnen worden doorgevoerd binnen de accountantscontrole van Deloitte.

Organisatie: IFS Finance B.V.

 • Periode: oktober 2019 – december 2019
 • Functie: Stagestudent Finance

Werkzaamheden:

 • Meewerkstage op de financiële afdeling. Tevens onderzoek gedaan naar de mogelijkheden betreffende het (verder) automatiseren van de bestaande werkprocessen.

Organisatie: Karmac Informatie & Innovatie B.V.

 • Periode: september 2018 – februari 2019
 • Functie: Comaker Risk Management Analyst (meewerkstage)

Werkzaamheden:

 • In kaart brengen van afwijkingen in de voor- en nacalculatie tijdens bedrijfsprocessen (uit-gevoerd middels Excel). In het kader van risicomanagement de risico’s ten gevolge van deze afwijkingen meetbaar gemaakt middels een risicoanalyse.

Licenties, certificaten en cursussen


 • Lean Six Sigma: Yellow Belt
 • Microsoft Office 365
 • Excel training

Vaardigheden


Systeemkennis:

 • Excel
 • APT
 • Exact
 • Blue10

Reporting standards:

 • DUTCH GAAP
 • IFRS

Talen:

 • Nederlands: moedertaal
 • Engels: professionele werkvaardigheid

Ons team

Onze Finance Consultants zijn gekwalificeerde finance professionals, die zorgvuldig geselecteerd zijn. Wil je meer weten over ons team, expertise en/of beschikbaarheid? Neem contact met ons, we helpen je graag verder.

Contact Aanvraag